OKRESNÝ VÝBOR SLOVENSKÉHO ZVÄZU CHOVATEĽOV

00052311
OKRESNÝ VÝBOR SLOVENSKÉHO ZVÄZU CHOVATEĽOV
MALINOVSKÉHO 21,  955 01 Topoľčany
Topoľčany
01.05.1982
16.06.2008
Organizačná jednotka združenia
Činnosti ostatných členských organizácií
Činnosti ostatných členských organizácí i. n.
Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví
nezistený počet zamestnacov

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.